Madrasah Hebat bermartabat, MAN Demak pilihan tepat
0291-681219    0895337720417

Data Peserta Didik

# Kelas Tingkat Program Wali Kelas Jumlah
Nama NIP L P Jml
1 X IPA 1 10 IPA Maspiah, S.Pd 4 31 35
2 X IPA 2 10 IPA Nanik Esti Wulandari, S.Pd 197809272007102001 6 28 34
3 X IPA 3 10 IPA Ifnani Ifka, M.Pd.I 12 23 35
4 X IPA 4 10 IPA Rina Winaryanti, S.S.,M.Pd 197301182005012002 10 24 34
5 X IPA 5 10 IPA Siti Zulaikah, S.Pd 12 25 37
6 X IPA 6 10 IPA Mudrikatul Khoiriyyah, S.Pd 8 27 35
7 X IPA 7 10 IPA Emma Setiana, S.Pd 197906122005012003 12 24 36
8 X IPS 1 10 IPS M. Guntur Yulianto, S.Sos 196907032014111001 10 24 34
9 X IPS 2 10 IPS Anik Hudayati, S.Pd 197204202007102003 17 17 34
10 X IPS 3 10 IPS Dwi Lestari, S.Pd 197512162007012015 16 20 36
11 X IPS 4 10 IPS H. Safiuddin, S.Ag, M.Pd 196905081996031001 19 15 34
12 X Agama 1 10 Agama Khoiri, S.Ag, M.Pd.I 197209162005011003 12 17 29
13 XI IPA 1 11 IPA Sulistyowati, S.Pd 197712102014112002 8 28 36
14 XI IPA 2 11 IPA Hj. Azza Khisnu Addiani, M.Pd 197605222007012011 6 28 34
15 XI IPA 3 11 IPA Rezki Widarti, S.Pd 197905172014112001 4 24 28
16 XI IPA 4 11 IPA Maya Rohmi, S.Ag 197208102007012032 6 24 30
17 XI IPA 5 11 IPA Nasikin, S.Pd 197506132007011020 9 26 35
18 XI IPA 6 11 IPA Supriyono, S.Pd 197403132005011003 8 28 36
19 XI IPA 7 11 IPA Uswatul Fajariningrum, S.Pd 197508262007102004 11 25 36
20 XI IPS 1 11 IPS Mufaid, S.Pd 198105182007101001 11 25 36
21 XI IPS 2 11 IPS Nurul Indah, S.Pd 11 25 36
22 XI IPS 3 11 IPS Lestari Pudji Rahayu, S.Pd 197804232007012018 11 25 36
23 XI IPS 4 11 IPS Hana Maulida, S.Pd 10 25 35
24 XI KEAGAMAAN 11 Agama Drs. Khumaidi, M.A 196703061996031001 17 17 34
25 XII IPA 1 12 IPA Ahmad Soleh, S.Pd 197803182007011020 7 29 36
26 XII IPA 2 12 IPA Qo'im Rohmawati, S.Si 198205132009012003 8 28 36
27 XII IPA 3 12 IPA Pujiwati, S.Pd 197204101997032007 8 28 36
28 XII IPA 4 12 IPA Suprojo, S.Pd 10 24 34
29 XII IPA 5 12 IPA Hj. Nur Aini Iksan, S.Pd, M.Sc 197604152003122001 16 20 36
30 XII IPA 6 12 IPA Dra. Hj. Mun'iah, M.Pd 196807171998032003 14 22 36
31 XII IPS 1 12 IPS Zaenal Abidin, S.Pd, M.SI 196610252001121002 9 27 36
32 XII IPS 2 12 IPS Drs. H. Sobirin, S.Pd 196405281994031001 12 23 35
33 XII IPS 3 12 IPS Syamsul Arifin, S.Pd 12 24 36
34 XII IPS 4 12 IPS Hikmatul Hakimah, S.Ag 11 25 36
35 XII IPS 5 12 IPS Hj. Arifatun Nisa, S.Pd 197408081999032003 9 25 34
36 XII KEAGAMAAN 12 Agama Asmu'i, S.Ag 196906132014111002 11 24 35
Jumlah 377 874 1251